Header Image

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz
YURT–İMAR SEN ’in kurmak istediği geleceği ve Sendikamızın ulaşmayı amaçladığı noktayı ifade eden VİZYON ’umuz;
Misyonumuz
YURT–İMAR SEN ’in varlık sebebini ve Üyeleri ve YURT Kardeşliği için hangi değerlerin üretildiğini tanımlayan MİSYON ’umuz